.

رایانش ابری چیست و مفاهیم سرور مجازی

امروزه رايانش ابری ساز و كاری در حال ظهور برای رايانش سطح بالا به عنوان يك سيستم ذخيره سازی تلقی می شود كه در آن ابرها از كاربران خود بر مبنای ميزان استفاده از منابع، هزينه دريافت كرده و سرويس های خود را در اختيار آن ها قرار می دهند.

رایانش ابری چیست و مفاهیم سرور مجازی
امروزه رايانش ابری ساز و كاری در حال ظهور برای رايانش سطح بالا به عنوان يك سيستم ذخيره سازی تلقی می شود كه در آن ابرها از كاربران خود بر مبنای ميزان استفاده از منابع، هزينه دريافت كرده و سرويس های خود را در اختيار آن ها قرار می دهند.
از اين رو می توان سرويس های ابری را در ايجاد انگيزه برای شروع يك كسب و كار با هزينه های مالی پايين تر سهيم دانست.
ظهور پديده معروف رايانش ابری يك تغيير اساسی در مسير سرويس های فناوری اطلاعات كه نوآورانه، توسعه يافته، گسترش يافته، مقياس بندی شده، بروز شده، نگهداری شده و پرداخت شده هستند، را نمايش می دهد.
رايانش ابری از بستر اينترنت برای اتصال به ميزبان شبكه، زيرساخت ها، برنامه های كاربردی و ارائه سرويس های قابل اعتماد استفاده می كند. 
در ابر هر سرويسی با توجه به نياز مشتری ارائه می شود. 
اگر بخواهيم از ديد يك برنامه نويس به شبكه ابری نگاه كنيم، شبكه های انتقال اطلاعات بزرگ، مسطح و گنگ تر می شوند. 
يعنی از پيچيدگی مربوط به برنامه نويسی برای اين مدل شبكه ها كاسته می شود. 
شبكه به خودی خود ارتباط لازم را برقرار می كند و تا آنجا كه به لايه های نرم افزاری مربوط می شود، تمام سرويس های لازم به وسيله ابزارهای مجازی يا سرويس ابری انجام می گيرد. 
اگر از ديد سرويس دهندگان به شبكه ابری نگاه كنيم، تمام اينها روی ساختار فيزيكی به شكل اتوماتيك و بدون دخالت خارجی انجام می پذيرند. 
اين ديدگاه در حقيقت گستردگی و سرعت عمل را در اين مدل از شبكه های انتقال اطلاعات بالا می برد.
محيط تجارت الكترونيك به سرعت تغيير می كند و هم اكنون متغيرهای مختلفی مانند رقابت، تقاضا برای پايداری و مشاركت، توسعه سريع ارائه رايانش ابری، وب اجتماعی و غيره تغيير می كنند. 
رايانش ابری نويد حل تعدادی از اين چالش ها را می دهد. 
با اين حال، نگرانی های بسياری درباره شفافيت، امنيت داده و كيفيت خدمات، شركت ها را از پذيرش اين رويكرد باز می دارد. 
رايانش به طوريكه ما امروزه می شناسیم تناقضی را منعکس می نماید.
از یک سو، کامپیوتر ها به دنبال این هستند که به نمایی قوی تر ظاهر شوند و هزینه هر واحد از رایانش به سرعت افت می نماید.
از سوی دیگر، چون رایانش در سازمان ها بیشتر فراگیر شده است ، افزایش پیچیدگی مدیریت زیر بنای ساختارهای اطلاعات غیر متجانس و داده و نرم افزار توزیع شده ، رایانش را نسبت به قبل در یک سازمان گران تر کرده است.
نوید محاسبات ابری ارائه همه عملکرد سرویس های فناوری اطلاعات موجود (در حقیقت توانا ساختن عملکرد های جدید که تاکنون اجرا نشدنی هستند) می باشد به طوریکه بصورت چشمگیر هزینه های رایانش را کاهش می دهد و بسیاری از سازمان ها از استقرار برش – لبه خدمات فناوری اطلاعات جلوگیری می کنند.
اینچنین نویدی منجر به انتظار بزرگی می شود.
سازمان به طور فزاینده دریافته اند که سرمایه گذاری های قابل توجه در فناوری اطلاعات اغلب کمتر مورد بهره برداری است.
یک مطالعه اخیرا مراکز داده 6 شرکت، نشان داد که بیشتر سرویس دهنده ها فقط از 30% الی 10 قدرت محاسباتی در دسترس شان استفاده می نمایند، حال آنکه کامپیوترهای رومیزی میانگین ظرفیت بهره وری کمتر از 5% دارند.
  • با این حال آیا با استفاده از نوآوری های فناوری اطلاعات می توان از صرف هزینه زیاد برای امور معمولی جلوگیری نمود؟
  • آیا راهی برای بهره گیری مقرون به صرفه و اقتصادی از ظرفیت و توان نوآوری ها وجود دارد ؟
  • آیا زیر ساخت های مورد نیاز استفاده از نو آوری های فناوری اطلاعات برای همگان در دسترس است؟
  • آیا پذیرش عمومی برای استفاده از سرویس های جدید و ارزان تر وجود دارد؟
  • آیا سرویس های جدید امنیت اطلاعات کاربران را فراهم می نمایند؟
اساسا، رایانش ابری تبدیل به مفهومی ملموس تر شده است زیرا چالش های ذاتی مدیریت فناوری ناشی از روش های پیچیده، گران و موردی که به آن پرداخته می شد؛ بارز تر شده است.
فناوری اطلاعات گذشته در تیم های بزرگ داخلی مزایای (تئوری) رایانش ابری در پاسخ به این چالش ها، تکامل بیشتری یافته و برای انواع موسسات مناسب و جالب توجه می باشد.
در بخش 2 پژوهش موجود به شناخت سیستم کلود (شکل 1) پرداخته شده است و مولفه های این سیستم از دیدگاه کسب و کار مورد بررسی قرار داده شده است.
بخش 3 به بررسی اصلاحات و مفاهیم فنی هسته و بخش 4 به تحلیل قوت ها، فرصت و تهدیدات رایانش ابری پرداخته است.
در بخش 5 چالش های پیش روی این فناوری بررسی و در بخش 6 علل ایجاد ضعف ها و تهدیدات بررسی و راهبرد های مناسب برای تبدیل ضعف ها به قوت و تهدیدات به فرصت بیان گردیده است.
در بخش 7 نتیجه آمده است.

سیستم ابر

رایانش ابری چیست؟

رایانش ابری در هر دو زمینه علمی و صنعتی بصورت قابل توجهی گسترش یافته است، ولی هنوز در حال رشد است.
ضرورتا هدف آن یکی کردن مدل سودمندی اقتصادی با توسعه تکاملی چندید رویکرد موجود و فناوری های رایانشی شامل خدمات توزیع شده، برنامه های کاربردی و زیر بنای اطلاعاتی شامل منابع کامپیوتری، شبکه ها و منابع ذخیره سازی می باشد.
در جوامع فناوری اطلاعات درباره اینکه چطور یک ابر با مدل های موجود تفاوت دارد و چطور این تفاوت ها در پذیرش آن تاثیر می گذارد، آشفتگی وجود دارد.
بعضی ها یک ابر را به عنوان یک انقلاب صنعتی جدید می بینند در حالیکه دیگران آنرا یک انقلاب صنعتی طبیعی، اقتصادی و فرهنگی ملاحظه میکنند.
با این حال، رایانش ابری یک نمونه مهم با پتانسل کاهش قابل توجه هزینه ها از طریق بهینه سازی و افزایش بازده عملیاتی و اقتصادی است.
بعلاوه رایانش ابری توانسته به میزان قابل توجهی همکاری، چابکی و مقیاس را مانند یک مدل توانای رایانشی عمومی جهانی روی شالوده اینترنت افزایش دهد.
امروزه شرکت های کسب و کار کوچک و متوسط دریافته اند که به سادگی با بهره گیری از ابر می توانند از دسترسی سریع به بهترین برنامه های کسب و کار یا افزایش موثر منایع زیر بنایی شان، با هزینه قابل چشم پوشی، سود برند.
گارتنر رایانش ابری را به عنوان "یک سبک رایانشی که قابلیت های توانای عظیم فناوری اطلاعات را به عنوان یک خدمت به مشتریان خارجی با استفاده از فناوری های اینترنت، ارائه می دهد" تعریف می نماید.
آنچه رایانش ابری را از رویکردهای برون سپاری و میزبانی سنتی متمایز می کند، تمرکز بر خروجی ها و مدل مصرف است.
در پشت صحنه، تامین کنندگان مدل طراحی ، معماری ها، فناوری ها و روش های موفق را برای معرفی و پشتیانی از ارائه یک محیط سرویس گرا و مقیاس پذیر با قابلیت خدمت رسانی به چند مصرف کنننده به کار میبرند.
آنها ممکن است سخت افزارها، نرم افزارها و یا فراینده های خاص و موردی برای ارائه خدمات در پی یک محیط مبتنی بر سرویس فناوری اطلاعات ایجاد کرده باشند.
با رشد رایانش ابری و معرفی رویکرد های جدید برای کاهش هزینه و افزایش انعطاف پذیری، امکان اعمال یافته ها به سیستم های داخلی و نیز تقویت سیستم های خارجی وجود دارد.
کلود چندین مزیت مانند استقرار سریع، پرداخت به ازای استفاده، هزینه های پایین تر، مقیاس پذیری، عرضه سریع، قابلیت ارتجاع سریع، دسترسی به شبکه همه جا، حالت ارتجاعی بیشتر، حمایت، حمایت ناظر مافوق در مقابل حمله به شبکه، هزینه پایین برگشت از بحران و راه حل های ذخیره سازی داده، کنترل های امنیتی درخواست شده، ردیابی زمان حقیقی از دستبرد به سیستم و مشروطیت مجدد سریع خدمات را پیشنهاد می دهد.
رویکرد یا مدل رایانش ابری می تواند در شبکه های اطلاعات، سیستم اطلاعات، تور و شبکه های دانش، مرکز اطلاعات و مرکز داده، و مرکز تجزیه و تحلیل اطلاعات، مرکز مستند سازی و غیره بکار گرفته شود.

کارهای انجام شده رایانش ابری

در زمینه رایانش ابری تاکنون تحقیقت زیادی صورت گرفته است اما تعداد کمی از آنها جنبه کسب و کار و تجاری رایانش ابری را در نظر گرفته اند.
در همین راستا تعدادی از تحقیقات صورت گرفته در حوزه کسب و کار رایانش ابری بر روی یک مدل خاص از کسب و کار متمرکز شده اند و تحقیق جامعی که تمام جنبه های تجاری رایانش ابری را ارئه دهد وجود ندارند.

 

مقایسه رایانش ابری با رایانش توری

مطبوعات عمومی اخیرا رایانش ابری و توری را به عنوان دو گرایش مورد انتظار در فناوری اطلاعات ترویج دادند.
رایانش توری نخستین بار در اوایل سال 1990 مطرح شد.
افزایش نیاز به قدرت رایانشی بیشتر نسبت به خوشه بندی سبب شد محققان دریابند که کارایی بالای رایانش توزیع شده در سازمان های مجازی برای سروکار داشتن با میزان زیادی از داده ها به آنها کمک خواهند نمود.
پروژه های تحقیقاتی سریعا در سراسر جهان شروع شدند و توسط دولت ها به عنوان یک صنعت در تلاش برای بهره برداری از فواید رایانشی رایانش توری، شناخته شدند.
اخیرا یک الگوی رایانشی دیگر (رایانش ابری) آشکار شد.
همهمه درباره رایانش توری بحث هایی بین دانشمندان و محققین ایجاد نمود که به این سوال منجر شد: تفاوت رایانش ابری با رایانش توری در چیست؟ در جدول 2 به مقایسه رایانش ابری و توری می پردازیم.

مزایای رایانش ابری

ارائه اطلاعات بدون وابستگی به وسیله  و مکان، موفقیت مهمی در رایانش ابری را نشان می دهد.
به همین علت رایانش ابری مزایا کلیدی زیر را ارئه می دهد:

1. مدیریت آسان:

هزینه نگهداری زیر ساخت اعم از نرم افزار و سخت افزار ساده باشد و در نتیجه تیم فناوری اطلاعات سازمان کمتر دچار دردسر می گردد.

به علاوه در سطح کاربر همه آنچه که نیاز است یک مرورگر به اضافه یک خط اتصال به اینترنت می باشد.
مزیت دیگر سهولت در مقیاس پذیری خدمات است که مدیریت منابع از طریق نرم افزار صورت می پذیرد سازمان ها با توجه به نیاز رایانشی (محاسباتی) خود می توانند وسعت ابر را کم و یا زیاد نمایند.
در حقیقت هدف رایانش ابری متوازن کردن منابع (بالایی یا پایینی)  به صورت پویا و آن هم نرم افزاری بر اساس باکاری کاربر با کمترین تعامل انجام شده با ارائه کننده خدمات می باشد.

2. کاهش هزینه ها:

مهمترین مزیت برای سازمان های کوچک و متوسط، کاهش هزینه ها بخاطر بهره گیری از صرفه جویی ناشی از مقیاس است.
رایانش ابری به طور چشمگیری هزینه ورود برای این شرکت ها جهت استفاده از رایانش متمرکز برای تحلیل کسب و کار را کاهش داد.
تاکنون کاهش این هزینه ها فقط برای شرکت های بزرگ امکان پذیر بود.
محاسبات ابری از صرف هزینه برای سیستم های رایانشی گران و نیروی انسانی متخصص جلوگیری می نماید.
کاربران در هر زمان می توانند قراردادشان را پایان دهند و به این وسیله از ریسک و عدم قطعیت در نرخ بازگشت سرمایه بکاهند. هزینه ها تنها به ازای پردازش استفاده می شوند.
اصطلاحات رایج برای نحوه پرداخت عبارتند از Pay-as-you-go یا Pay-as-you-use.
همچنین فرصت مناسبی برای کشورهای در حال توسعه است تا عقب افتادگی خود از انقلاب فناوری اطلاعات را جبران نمایند.
برای مثال بعضی از ارائه دهندگان خدمات رایانش ابری بدنبال کشورهای توسعه نیافته برای بر پایی زیر ساخت های مورد نیاز خود می گردند.

3. ایجاد فرصت جدید:

رایانش ابری، استفاده از برنامه های کاربردی و ارائه خدمات که تا پیش از این غیر عملی بودند را ممکن ساخت.
برنامه هایی مانند برنامه های محاوره ای سیاری که حساس به مکان یا بستر خاصی بودند (مانند اطلاعات آب و هوایی)، رایانش دسته ای موازی که توانایی پردازش داده ها در وسعت ترابایت را برای کاربر مهیا می کند (مانند کاربرد های شبیه سازی)، تحلیل گران تجاری که میتوانند برای آنالیز و تحلیل بستر کسب و کار خود از منابع بدست آمده بهره ببرند و توسعه برنامه های کاربردی محاسبه فشرده رومیزی

4. خدمات بدون وقفه:

رایانش ابری بایستی همیشه در دسترس باشد و می تواند تقریبا دسترسی فوری به منابع سخت افزاری، بدون سرمایه گذاری اساسی برای کاربران را فراهم نماید و منجر به زمان سریع تر ورود به بازار در بسیاری از کسب و کارها شود.
قطعی در ارائه خدمات بعد از امنیت بزرگترین چالش این صنعت است.
با این وجود تعدادی قطعی در گذشته اتفاق افتاده اند مانند قطعی سرویس GMAIL در سال 2009 که بهانه ای خوبی برای انتقاد دست منتقدان رایانش ابری داده است.

5. مدیریت فجایع:

در صورت اتفاق فجایع، وجود یک سایت خارج از محل خدمات ابر، امکان تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان را آسان می کند.

6. رایانش سبز:

نوسانات مهلک برقی به خاطر مصرف بالا و اتلاف انرژی دو عیب اصلی سیستم های رایانشی امروزی می باشد.
این معایب را میتوان با استفاده از رایانش ابری کاهش داد.

7. مدیریت متمرکز:

خدمات ابری که از پشتیبانی در سطح سیستمهامل سود می برند باعث افزایش اعتماد و امنیت به سیستم به حاطر استفاده از مدیریت متمرکز بواسطه بهبود سازگاری میان برنامه ها و همچنین بروزرسانی سریع آنها می شود.

8. ساختار مشوق نو آوری:

رایانش ابری می تواند موانع فناوری اطلاعات برای نوآوری را کاهش دهد، همچنانکه می تواند شاهد راه اندازی امید بخش برنامه های کاربردی آنلاین موجود در هم جا همچون facebook و youtube تا برنامه های کاربردی متمرکز بیشتر شبیه TripIt (برای مدیریت سفر یک نفر) یا Mint (برای مدیریت امور مالی شخصی یک نفر) باشد.
کل 2 مزایای سیستم ابر را نشان می دهد.

ویژگی های رایانش ابری

رایانش ابری مبتنی بر مراکز داده است و به صورت گسترده ای مورد پذیرش واقع گردیده است.
در این بخش به بررسی ویژگی های رایانش ابری می پردازیم.

سرویس گرا بودن رایانش ابری

خلاصه سازی و دسترسی دو کلید دستیابی به مفهوم سرویس گرایی هستند.
ازطریق مجازی سازی و سایر فناوری ها، ساختار اصولی بدون افشا به کاربران خلاصه می شود. خلاصه سازی نیاز کاربران ابر به یادگیری جزئیات ساختار ابر و توسعه برنامه های کاربردی آستانه را کاهش می دهد.

جفت شدگی سست

جفت شدگی سست اساسی فنی رایانش ابری است.
از طریق مجازی سازی یا سایر فناوری ها زیرساخت ها در منطق یا بصورت فیزیکی از یکدیگر جدا می شوند.
رفتار یک بخش روی سایر بخش ها به سختی اثر می گذارد.

تحمل پذیری قوی خطا 

چندین روش تحمل خطا در رایانش موازی وجود دارد.
در سطح پایین، تعدادی مکانیسم اصلاح خطا با سخت افزار خاص وجود دارد.
در سطح بالا، تعدادی برنامه کاربردی خاص با روش های هدف در الگوریتم ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
 
كلمات كليدی: کلود، رایانش ابری، رایانش ابری چیست، سرور مجازی، سرور ارزان، سرور رایگان، مزایای رایانش ابری، رایانش ابری توری، اجاره سرور کلود

مقالات مرتبط

SIGMACloud

SIGMACloud

شرکت سیگما ITID در سال 1383 تاسیس شد. طی 15 سال فعالیت، سیگما عمدتا بر طراحی، توسعه و استقرار پورتال سازمانی، خدمات آنلاین و محصولات و خدمات محاسبات ابری تمرکز داشت. ما به 150+ سازمان و شرکت های بزرگ در ارتباطات مخابراتی، بانکی، پرداخت و صنایع دولتی برای دستیابی به اهداف خود کمک کردیم.